Toptube Video Search Engineepisode 23
5754662 | 01:04 | 2022-10-24

nazar episode 2
7239362 | 41:51 | 2022-09-24

episode 24
5720216 | 41:25 | 2022-10-24

nazar 2 last episode
456906 | 02:27 | 2020-09-24

nazar season 1 episode 223 part 2
295605 | 11:42 | 2023-05-24

nazar season 1 episode 323 part 2
253816 | 08:48 | 2023-07-24

nazar 3 coming soon promo video theevileye
486391 | 01:13 | 2022-09-24

nazar kaise bachaega nishant tara ko
13362 | 17:21 | 2023-09-24

episode 30
4080675 | 39:13 | 2022-10-24

nazar season 1 episode 224 part 2
341870 | 11:20 | 2023-05-24

nazar 3 coming soon
75329 | 00:26 | 2022-10-24

nazar season 1 episode 124 part 2
654084 | 10:48 | 2023-02-24

nazar ruby ne kiya kajal par hamla
7583 | 13:56 | 2023-09-23

nazar season 1 episode 123 part 2
623204 | 11:09 | 2023-02-24

nazar season 1 episode 229 part 1
1329835 | 10:53 | 2023-05-24

nazar mayank aur tara ki hui shaadi
12348 | 16:04 | 2023-09-24