Toptube Video Search EngineJabu Hlongwane | Ngeke Uzifihle
7k | 3:35 | 7 days ago

Jabu Hlongwane-Ngeke Uzifihle
55k | 3:34 | 13 days ago

Jabu Hlongwane - Keep me true
501k | 4:41 | 10 days ago

Jabu Hlongwane - Wabethelwa (Live)
66k | 6:13 | 4 days ago

Jabu Hlongwane- Ngena nami
177 | 4:26 | 5 mois

Keep Me True By Jabu Hlongwane
14k | 4:41 | 2 days ago

Jabu Hlongwane - Izithembiso
206k | 6:07 | 10 days ago


Jabu Hlongwane - Oh Hallelluya
493k | 5:24 | 10 days ago

Jabu Hlongwane Uvalo Lwam Lwaphela
410 | 5:33 | 7 days ago

Vuma Moya Wami
96k | 4:49 |

Vuma Moya Wam Jabu Hlongwane
259k | 4:51 | 8 days ago

Isiphepho
7k | 5:39 |

Ngokulandele Msindisi
28k | 4:43 |

Jabu Hlongwane | Iyeza
157k | 3:34 | 8 days ago

Nguye Medley (Live)
7k | 7:13 |

Jabu Hlongwane - Ngizikhethele Mina
39k | 4:45 | 10 days ago

Laphengiholela
1,1k | 4:48 |

Kuphelile
671 | 6:13 |

Jabu Hlongwane - Sebebuthwa Abakhethwa
107k | 7:06 | 10 days ago

Jabu Hlongwane - Yehla Moya
294k | 4:50 | 10 days ago