Toptube Video Search EngineTitle:Learn the 40 Most Important Thai Phrases for Beginners EP.1 #thailanguage
Duration:36:30
Viewed:111,203
Published:14-01-2023
Source:Youtube

💻✨Website: https://www.igetthais.com/ 🤩Online Courses🤗 👉 Special Bundle offers only 159$: https://www.igetthais.com/bundle159/ 🎁ADD COUPON CODE TO GET 30% OFF: IGETTHAIS 🎁 Master Reading and Writing Thai: https://bit.ly/Igetthaisreading 🎁 Sentence Structures for Speaking: https://bit.ly/igetthaisstructure Timestamps: 00:00 Intro 00:37 1. àad jà อาจจะ Maybe sâwm dâi mái ซ่อมได้ไหม Can it be repaired? àad jà dâi อาจจะได้ Maybe can. mee tàan mái มีถ่านไหม Do you have a battery? àad jà mee อาจจะมี Maybe have. àad jà mâi mee อาจจะไม่มี Maybe don’t! 03:19 2. fǎn dee ฝันดี Sweet dreams. 04:03 3. laa gàwn ลาก่อน Goodbye. 04:33 4. bpai lá ná ไปละนะ Bye! kin lá ná กินละนะ I’m about to eat it, okay? tam lá ná ทำละนะ I’m abut to do it, okay? 05:34 5. bpai gàwn ná ไปก่อนนะ I’ll go first, okay? 06:06 6. bpai gàwn loei ไปก่อนเลย You can go first. 06:25 7. mâi dtông raw ไม่ต้องรอ Don’t wait for me. 07:15 8. bpai dee gwàa ไปดีกว่า I better go. 07:46 9. bpai nǎi dee ไปไหนดี Where should we go? 08:20 10. láew jer gan mài แล้วเจอกันใหม่ See you next time. 09:24 11. chôk dee โชคดี Good luck! 09:51 12. chôk mâi dee loei โชคไม่ดีเลย Unlucky. tòog hǔay ถูกหวย Win the lottery. mâi tòog hǔay ไม่ถูกหวย Didn’t win the lottery. tòog hǔay kin (ถูก)หวยกิน wannée chôk mâi dee loei pró tòog hǔay kin วันนี้โชคไม่ดีเลยเพราะถูกหวยกิน Unlucky today because I didn't win the lottery. 12:01 13. àrai ná อะไรนะ What? Pardon me. 12:20 14. (róbguan) pôod cháa cháa nòi รบกวนพูดช้า ๆ หน่อย Speak slowly (please)! 13:50 15. (róbguan) pôod èek kráng รบกวนพูดอีกครั้ง Could you repeat that again, please? 14:36 16. kâo jai mái เข้าใจไหม Do you understand? 15:14 17. mâi kâo jai ไม่เข้าใจ Don’t understand. 15:32 18. kâo jai lá เข้าใจละ I got it. 15:52 19. sǐa jai dûay ná เสียใจด้วยนะ I’m sorry for your loss. I’m sorry to hear that. 16:58 20. mâi mee bpan hǎa ไม่มีปัญหา No problem! 17:29 21. mâi bpen (à)rai ไม่เป็น(อะ)ไร It’s okay. That’s alright! 18:08 22. mâi dtông kíd mâag ไม่ต้องคิดมาก Don’t think too much. 18:51 23. yindee dûay ná ยินดีด้วยนะ Congratulations! 19:17 24. dee jai dûay ná ดีใจด้วยนะ I'm happy for you. 19:43 25. tam dâi dee mâag ทำได้ดีมาก You did it very well. Well done! You did a great job! 20:24 26. yîam mâag เยี่ยมมาก Good job! Fantastic! 20:47 27. gèng mâag เก่งมาก Good job! You're good at that. 21:22 28. poom jai nai dtua khun (mâag) ภูมิใจในตัวคุณ(มาก) I'm (so) proud of you. 22:35 29. dee kûen ดีขึ้น be better, I feel better. 23:22 30. nâe nawn แน่นอน Absolutely! Definatly! jà bpai ngaan líang dûay gan mái จะไปงานเลี้ยงด้วยกันไหม Will you go to the party with me? bpai nâe nawn ไปแน่นอน Definatly! 24:28 31. reo reo née เร็ว ๆ นี้ Coming up soon! 25:12 32. paw láew พอแล้ว Enough! That's enough. 25:44 33. man sǎmkan (mâag) มันสำคัญ(มาก) It’s (very) important. yàa tam hǎai ná man sǎmkan (mâag) อย่าทำหายนะ มันสำคัญ(มาก) Don’t lose it, it’s very important. 27:08 34. man mâi sǎmkan loei มันไม่สำคัญเลย It’s not important at all. 28:18 35. nâa sǒng sǎan น่าสงสาร What a pity! 29:47 36. dtâng jai ตั้งใจ to concentrate dtâng jai tam ngaan ตั้งใจทำงาน to be determined to work. dtâng jai rean ตั้งใจเรียน Focus on studying. dtâng jai doo ตั้งใจดู Focus on watching. 30:53 37. mâi dâi dtâng jai ไม่ได้ตั้งใจ I didn't mean it. 31:20 38. kǎw tôd têe maa sǎai ขอโทษที่มาสาย Sorry for being late. kǎw tôd têe maa cháa ขอโทษที่มาช้า Sorry for being late. 32:43 39. kǎw tôd têe hâi raw ขอโทษที่ให้รอ Sorry to keep you waiting. 33:35 40. kòb khun têe ขอบคุณที่ Thank you for kòb khun têe chûay ขอบคุณที่ช่วย Thank you for your help. kòb khun têe maa sòng ขอบคุณที่มาส่ง Thanks for the ride. kòb khun têe doo video ขอบคุณที่ดูวิดีโอ Thanks for watching the video. kòb khun têe sànàb sànǔn ขอบคุณที่สนับสนุน Thanks for supporting me. #thailanguage , #thaigrammar , #thailearning , #thaibeginner, #thailesson , #thaitutorial, #learnthai , #learnthaionline , #thaiculture , #thaitravelSHARE TO YOUR FRIENDS


Download Server 1


DOWNLOAD MP4

Download Server 2


DOWNLOAD MP4

Alternative Download :