Toptube Video Search EngineMeikyo - Shotokan Karate
342k | 3:30 | 15 days ago

Meikyo
33k | 3:21 | 3 days ago

Meikyo - Commentaire
146k | 2:59 | 11 days ago

Sensei Tatsuya Naka - Kata Meikyo
118k | 5:23 | 7 days ago

1994 Sensei Hiroshi Shirai Meikyo
13k | 1:13:47 | 7 days ago


Sensei Taiji Kase-Kata Meikyo
106k | 1:43 | 12 days ago

Meikyo - KARATE KATA
28k | 1:47 | 6 days ago

Meikyo - Ohta Sensei
51k | 1:00 | 10 days ago


Shotokan - Meikyo
8k | 2:47 | 4 days ago

meikyo nidan
24k | 2:49 | 3 days ago


kata meikyo
222 | 1:15 | 8 days ago

Elements of Meikyo
11k | 13:03 | 2 days ago

Meikyo Shodan
58k | 1:07 | 11 days ago

Meikyo kata
729 | 1:20 | 12 days ago

meikyo kata
102 | 1:53 | 4 days ago

SHOTOKAI KARATE_DO KATA: MEIKYO
19k | 1:39 | 15 days ago

Meikyo Bunkai
4,6k | 4:02 | 2 days ago

IJKA Kata - Meikyo Sandan
7k | 0:47 | 6 days ago

Meikyo Kata (Karate World Magazine)
233 | 1:47 | 6 days ago

meikyo kata #realmartialartstv
95 | 18:24 | 2 days ago